Bello Computercursussen geeft tal van cursussen, zoals Windows, tekst verwerken, spreadsheet en database, zowel voor beginners als gevorderden.
De lessen zijn in kleine groepen (maximnaal 4 cursisten), desgewenst op de eigen laptop. Er is dus alle aandacht voor de leerlingen.
De cursussen worden op maandag- t/m woensdagmiddag of op maandag- t/m dondcerdagavond (1 les per week) gegeven in de lesruimte aan de Zandkrogt 5 in Hippolytushoef of aan huis. De startdatum wordt in overleg bepaald.
Aanmeldingen en inlichtingen bij Bert Loos (ec.loos@quicknet.nl), (0227-592010).
KLIK HIER voor een aanmeldingsformulier.


        Overzicht van de cursussen, die worden gegeven


Word, deel 2          (tekst verwerken)

Opmaakprofielen, formuliervelden, sjablonen, autotekstfragmenten / Secties, kolommen, kop- en voetteksten / Tebellen / Samenvoegen / Figuren opnemen.

Duur: 12 uur.
Kosten:
cursus € 186,00, boek € 16,50, oefen-cd € 5,50; totaal € 208,00.


Word, deel 3          (tekst verwerken)

Documenteigenschappen / Document beveiligen / Pagina-instellingen / Nummering en opsommingstekens / Voet- en eindnoten / Corrigeren / Bouwstenen / Samenvoegen / Indeling en opmaak / Huisstijl met sjablonen en opmaakprofielen / Inhoudsopgave en index / Macro's . Dialoogvensters / Samenwerken aan documenten / Redigeren

Duur: 12 uur.
Kosten:
cursus € 186,00, boek € 16,50, oefen-cd € 5,50; totaal € 208,00.


Excel, deel 2          (spreadsheet)

Opmaak, opmaakprofielen, macro's en sjablonen / Zoeken en zoekfuncties / Statistische, wiskundige en geneste functies / Enkele andere mogelijkheden

Duur: 12 uur.
Kosten:
cursus € 186,00, boek € 16,50, oefen-cd € 5,50; totaal € 208,00.


Access, deel 2         (database)

Actiequery's en SQL / Formulieren maken en gebruiken / Formulierontwerp aanpassen / Formulierontwerp, de werkset / Rapporten

Duur: 12 uur.
Kosten:
cursus € 186,00, boek € 16,50, oefen-cd € 5,50; totaal € 208,00
.


3 Terug naar Computercursussen

De vermelde prijzen gelden voor 2013 en zijn inclusief BTW.
Ook een kopje koffie of thee is bij de prijs inbegrepen.
Les aan huis kost € 20,00 per uur, exclusief BTW, cursusboek en oefen-cd.

KLIK HIER voor een aanmeldingsformulier.